סדנת ניהול סיכונים

מטרות הסדנה
בתום הסדנה, למשתתפים תהיה תחושת מסוגלות לנהל סיכונים בפרויקטים אותם הם מנהלים, לצד כלים פרקטיים לשימוש מיידי.

נושאי הלימוד העיקריים:

מבוא – ניהול אי-הוודאות בפרויקט
– מושגי היסוד בניהול סיכונים
השלבים המרכזיים בניהול סיכונים – זיהוי סיכונים
– הערכת הסיכונים ודירוגם
– דרכי ההתמודדות השונות עם סיכונים
– מעקב ובקרה אחר סיכונים
תרגול – במסגרת הסדנה ננתח "סיפור אירוע"
– כל שלב בתהליך ילווה בהסבר תיאורטי ולאחריו תרגול בקבוצות קטנות.
– תוצרי התרגול ינותחו במסגרת קבוצתית.
– במהלך הסדנה, יודגם השימוש בתבניות וכלי העבודה הקיימים בארגון (אופציונאלי).
יצירת תרבות של ניהול סיכונים – אתגרים בהטמעת תהליך ניהול סיכונים
– התמודדות עם אתגרים אלו
סיכום – ריכוז התוצרים, התובנות והתבניות לטובת שימוש עתידי בידי מנהלי הפרויקטים.
– פעילות: "מה אני עושה מחר בבוקר".
– סיכום הפעילות ומשוב


עקרונות העבודה בסדנה
:
בסדנה נשלב שלושה צירי למידה:
– יצירת בסיס ידע תיאורטי ומושגי על תהליך ניהול סיכונים בפרויקטים.
– בניית ארגז כלים יישומי לניהול סיכונים.
התנסות מעשית בקבוצות עבודה ותרגול כל שלבי התהליך באמצעות סיפור אירוע. התרגול יתבצע בקבוצות קטנות כשבכל סיום שלב יהיה שיתוף בין הקבוצות.

שילוב צירים אלו מבטיח הפנמת הידע והכלים לצד בניית תחושת מסוגלות אישית החיוניים לעמידה במטרות הפעילות.

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר:

לצפייה בקטלוג ההרצאות וסדנאות בניהול.
לצפייה ברשימת הלקוחות בעבר ובהווה.
לצפייה ברשימת המלצות.
ליצירת קשר: מיכאל שורץ, 052-7728023, michael.szwarc@gmail.com
מודעות פרסומת